2. jednání P KOV České pošty

Zabývali jsme se nadále řešením mzdové oblasti a získáním finančních zdrojů. Pracovními podmínkami, nedostatkem zaměstnanců a fluktuací, situací na SPU a pravidelnými jednáními s odbory v DUS. Přítomné zástupce zaměstnavatele jsme opětovně požádali o správnou evidenci pracovní doby a návazné proplácení odpracované pracovní doby.
Více informací dostanete od členů P KOV z vašeho regionu 🙂