9. jednání P KOV České pošty

Hlavním tématem jednání byla nově navržená pravidla pro přiznání výkonové mzdy, připomínky z regionů z jednotlivých divizí. Pořád je problém v provozu, chybějící zaměstnanci – situace je vážná.
Výplata mimořádné odměny pro všechny tarifní zaměstnance, kterou jsme vyjednali, byla oceněna, meziroční růst mezd je 5,5%.
Ochranné pracovní pomůcky – kritéria pro výběrové řízení, hospodaření podniku, oblast bezpečnosti práce, stejnokroje, škodní události, stravenky – to je jen část témat, kterými jsme se zabývali.
Části jednání se zúčastnili zástupci zaměstnavatele.
Na podrobné informace se zeptejte členů P KOV z vašeho regionu