Česká pošta – jednání o mzdách pro rok 2018

Proběhlo společné jednání odborových zástupců se zaměstnavatelem. Vzhledem k tomu, že SOS-21 dodatečně nesouhlasí s již i jimi podepsaným dodatkem kolektivní smlouvy, zaměstnavatel předloží odborům nový návrh