AKTIV 2018

Zabývali jsme se situací České pošty, především situací zaměstnanců. Sociální dialog a kolektivní vyjednávání pro další období bylo hlavním tématem našeho jednání. Úspěšná „Petice za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb“ je důležitým krokem pro změnu finanční kondice České pošty.
Jednání se zúčastnilo celé vedení České pošty v čele s generálním ředitelem Romanem Knapem. Diskutovali jsme o budoucnosti podniku, jeho strategii, obchodní politice, poštovních produktech, spolupráci s ČSOB, plánu produktů AP 2019, strategii a realizaci prodeje a bonusech za produkty AP.
Vývoj a záměry v logistice, projekt Pošta Partner, alternativní doručovací síť, personální politika, stabilizace zaměstnanců, růst mezd, systém odměňování – zrušení výkonové mzdy, normování spotřeby práce, bezpečnost zaměstnanců, tlačítka tísně, nakládání s osobními údaji, doprava – autopark – vhodná vozidla v dostatečném počtu, BOZP – měření zátěží, odstraňování závad, vybavení doručovatelů, vhodné pracovní pomůcky, OOPP, vánoční provoz – průběh a ohodnocení zaměstnanců – to byla témata, kterými jsme se zabývali.
Na podrobné informace se zeptejte zástupců z vašeho regionu , sešli se zástupci ZO z celé republiky, bylo nás více než 120.