Aktiv základních odborových organizací OS ZPTNS působících v České poště

OS ZPTNS sestavil petici za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb.
Petice je adresovaná Poslanecké sněmovně PČR, Senátu PČR a Vládě ČR.
Je k dispozici u základních organizací a věříme, že ji podepíší všichni pošťáci a jejich blízcí, abychom získali další finanční prostředky především na mzdy!
Podporu máme od ČMKOS, dalších odborových svazů a věřím, že i u veřejnosti.