7. jednání P KOV České pošty

Schválení programu a zápisu z minulého jednání. Odborové otázky a pravidelné informace o současné situaci a jednáních (inflace, nezaměstnanost, evidenční listy a kontrola odvodu členských příspěvků). á.

Zákon o státním rozpočtu – díky P KOV ČP se podařilo zajistit navýšení mezd pro zaměstnance ČP z kompenzace nákladů na základní služby let 2013 a 2014. Usnesením vlády byla České poště přiznána částka ve výši 800 mil. Kč za uvedené období, splatná během let 2018, 2019 a 2020

Soutěž „Fotografie, to je jen okamžik“ byla ukončena 20. června 2017 ve 22:00 hodin. Vítězem se stal pan Karel Chytil z Prahy.

Nadace České pošty „Pošťáci pošťákům“ určená jako pomoc zaměstnancům České pošty a jejich rodinným příslušníků v tíživých situacích (přispívají i sami zaměstnanci, též byl schválen příspěvek od zaměstnavatele ve výši 1,5 mil. Kč. Pro možnost příspěvků od zaměstnanců jsou možné srážky ze mzdy a na všech regionech byly zřízeny pokladničky). Aktuálně byly z nadačního fondu poskytnuty dvě výpomoci, které žadatelům částečně ulehčí situaci. Závěrem je potřeba zdůraznit, že činnost nadace je naprosto transparentní.

Zpracovává se strategie České pošty pro léta 2018 – 2020, a to včetně odměňování zaměstnanců.

Žádost P-KOV o zpracování daňových přiznání zaměstnanců, kteří utrpěli pracovní úraz – zaměstnavatel sdělil, že dle zákona nesmí daňové přiznání vyhotovit, ale P-KOV se domnívá, že zákon to nezakazuje, pouze zaměstnavateli to neukládá, a znovu žádá o přehodnocení. P-KOV požádal zaměstnavatele též o prověření postupu při výplatě náhrady ztráty na výdělku u pracovních úrazů. Jedná se o prvních 14 dnů, kdy u dočasné pracovní neschopnosti platí zaměstnavatel náhradu mzdy. V případě pracovního úrazu by zaměstnanec za prvních 14 dnů měl dostat náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku, neboť zaměstnavatel zná veškeré údaje pro tuto výplatu, tedy na rozdíl pro výplatu náhrady ztráty na výdělku v době, kdy zaměstnanec pobírá nemocenské a zaměstnavatel potřebuje podklady od správy sociálního zabezpečení.