Zásady poskytování jednorázových podpor

Zásady poskytování jednorázových podpor

Odborovým svazem zaměstnanců poštovních, telekomunikačních
a novinových služeb při úrazech a úmrtí člena

Zásady poskytování jednorázových podpor