SERVIS PRO ČLENY

PTN ECHO archiv

číslo 6/2002

BENEFITY - důvod k obavám?

ČESKÝ TELECOM - razantní propouštění

Informace z jednání Rady ČMKOS

JEN TAK NA OKRAJ

Kdo a jak hospodaří s majetkem odborů

Kdy? Co? Kde?

Kolektivní smlouvy v ČESKÉM TELECOMU mají 10 let

Odbory - součást postmoderní společnosti v českém (postkomunistickém?) provedení

Na Rožmberku jednal KOV OZ České pošty Jižní Čechy

O solidaritě

Pár poznámek k euronovele Zákoníku práce

Porušení pracovní kázně

Seznam přispěvatelů na účet OS ZPTNS založený na pomoc postiženým povodní v roce 2002 k 27. 11. 2002

Schůze Evropského telekomunikačního výboru UNI

Stanovisko Podnikového koordinačního odborového výboru ČESKÉHO TELECOMU

Strategické cíle UNI

Tradiční setkání se slovenskými přáteli

Z jednání konference Poštovního výboru mezinárodní organizace svazů sítí (UNI)

Nová racionální řešení v činnosti České pošty?

ZE SVAZOVÉ POŠTY

Zpráva ze zasedání Zastupitelstva OS ZPTNS

číslo 5/2002

Kdy? Co? Kde?

Hlavní cíle pro kolektivní vyjednávání na rok 2003

Kdo a jak hospodaří s majetkem odborů

Megameeting Zubří 2002

Dopis Ing. Gürlichové

Třikrát jinak a přece v trojjediném souzvuku

Ne všechny děti se pořád smějí

Odboráři odborářům - Výzva OS ZPTNS a její realizace

REGIONÁLNÍ RADY OS ČMKOS - potřebují je i naši členové?

Privatizace ČESKÉHO TELECOMU

Seznam přispěvatelů na účet OS ZPTNS založený na pomoc postiženým povodní v roce 2002 k 23. 9. 2002

Společenská kronika

Svaz je zde pro své členy

Také na jižní Moravě ustavena tripartita

Tisíciletá, pětisetletá, stoletá - i taková dovede byt VODA

ZPRAVODAJE ZO - Zpravodaje do třetice - tentokrát ze Šumperka

číslo 3-4/2002

Absurdity dnešního světa

Cena Josefa Jungmanna za rok 2001

Co máme chtít a co chceme...

Lepší místo k životu

Dopis odborovým svazům, odborářům a ČMKOS

Chceme být informováni?

Informativní schůzka v Olomouci

...jen tak na okraj

Jsou nám dva roky

Kdo a jak hospodaří s majetkem odborů

Kdy? Co? Kde?

Co ovlivní kolektivní vyjednávání

Kolektivní vyjednávání v roce 2002

Naše delegátka na konferenci ADO

Odbory a ČESKÝ TELECOM, a. s.

Organizátoři letních dětských táborů to nemají lehké

Postavení regionálních rad se nemění

Právní poradna

Proč lidé v kraji stále více chudnou?

Sjezd našich přátel na Slovensku

Společenská kronika

Ze života odborářů OZ Střední Čechy

Zlepšit veřejné zdraví posílením BOZP

ZPRAVODAJE ZO

číslo 2/2002

Evropská unie = ANO - NEVÍM - NE ?!?

Chceme matky s dětmi do 10 let věku

Internet

Jednal Světový výbor žen UNI

Kdo a jak hospodaří s majetkem odborů

Kdy? Co? Kde?

Letem světem ze III. sjezdu ČMKOS

My a konfederace

Jak dál?

ZAMĚSTNANEC OČIMA POLITICKÝCH STRAN

Právní poradna

číslo 1/2002

Co se bude dít v Českém Telecomu v roce 2002?

Diskusní tribuna - Posjezdová úvaha

Dohoda se Sdružením nájemníků ČR - SON opět podepsána

Harrachov hostil sportovce z České pošty

Jak dál po sjezdu v KOV Severní Morava?

Jednání KOV distribuce tisku moravských regionů

Kdy? Co? Kde?

Sjezd skončil - sjezd začíná

Právní poradna

Předsjezová úvahaMilana Štěcha, místopředsedy ČMKOS

Příprava sloučení základních organizací u Českého Telecomu

Rámcový obsah prověrek BOZP pro rok 2002

Společenská kronika

Stavět na základech usnesení svazového sjezdu

Stojí za přečtení

Vztah mezi pracovní neschopností a výpovědní dobou

Zastupitelstvo svazu na svém prvním letošním jednání zvolilo delegáty na III. sjezd ČMKOS

Z jednání Rady ČMKOS

Zpráva z KOV České pošty Jižní Čechy

číslo 6/2001

Česko - rakouská konference o příhraniční spolupráci

ANKETA PTN ECHA - Dojmy za sjezdu

Hosté na našem sjezdu

Kdy? Co? Kde?

Na aktuální téma: Je po sjezdu a co dál...

Něco málo o regionálním právním poradenství středisek Olomouc a Bruntál

Odborové svazy vyhodnocovaly novelu zákoníku práce

S jakými pocity jste vyslechl výsledky voleb?

Poděkování Evy Cvrčkové

Právní poradna

Skončil III. sjezd OS ZPTNS - Začalo další období v životě svazu

Usnesení III. sjezdu Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

Ze Zprávy o činnosti OS ZPTNS

Z jednání Rady ČMKOS

Z vystoupení nového předsedy OS ZPTNS Zdeňka Šámala

číslo 4/2001

3x z Murphyho zákonů

Co za nás žádný sjezd nevyřeší

Global action UNI

Charta základních práv Evropské unie

Na aktuální téma

Nepovedená schůze

Odboráři kategoricky odsuzují bezprecedentní teroristický útok na USA

Odbory diskutují o budoucnosti Evropské unie

Právní poradna

Protiodborová kampaň v Rakousku

Vývoj inflace v roce 2001 a odhad na rok 2002

Z jednání Rady ČMKOS

Z redakční pošty

číslo 3/2001

Asociace důchodců odborářů jednala s ministry o bydlení a zdravotní péči

Cestu do ráje nehledám

Dva noví členové odborové konfederace

Jede, jede poštovský panáček ...Poštovní zaměstnanci v Československé republice

Kdy? Co? Kde?

Návrh na úpravu Stanov OS ZPTNS

Náš fejeton - Nebudu "in", nepodlehnu

Několik slov k odborové struktuře

Očekávaný nástup konkurence je pro nás výzvou

Odborová práva

Ochrana odborových práv na programu 7. zasedání Sněmu ČMKOS

Otázka a odpovědi - CO OčEKáVáTE OD NADCHáZEJíCíHO SVAZOVéHO SJEZDU?

Postavení odborů a jejich aktuální úkoly na základě současné podoby pracovních vztahů

Právní poradna

První jednání sociálních partnerů zemí ucházejících se o členství v EU

Rovnost mužů a žen v procesu rozšiřování EU (Informace o semináři EOK)

Slovo do diskuse

Výstava o historii pošt na severním Plzeňsku

Zaznamenali jsme...

Z jednání Rady ČMKOS

Zkoušejí, co si mohou dovolit

číslo 2/2001

Členové Rady OS ZPTNS hodnotili stav příprav na svazový sjezd

DOPIS KOV REGIONU SEVERNí MORAVA ADRESOVANý VEDENí OS ZPTNS

Dům odborových svazů - Elegantní ukázka funkcionalistické architektury

Chuděry doručovatelky - fejeton

Jakou odborovou strukturu u Českého Telecomu?

Jede, jede poštovský panáček...Pošty, telegraf, telefon a lidé

Jubilant z Brna

K dopisu "Situace v odborech v Českém Telecomu"

Kdy? Co? Kde?

Na aktuální téma - Ekumenicita uvnitř odborů a OS ZPTNS zvláště

Ohlédnutí za čtyřletým volebním obdobím

Oslavujeme první narozeniny

Otázka a odpovědi ...

Perla mezi poštami

Poslední sjezd DPG

Přečetli jsme ...

Přestaňme se bát

Prověrky BOZP pro rok 2001

Rekord

Řídím, řídíš, řídíme ...

Slovo do diskuse - "Čekání na slunovrat"

Spolupráce mezi českými a rakouskými odboráři

Ze stanoviska ČMKOS k návrhu zákona o nájemném z bytu a úhradě cen služeb poskytovaných s užíváním bytua o změně některých zákonů

Tři pohledy

Úvaha, jak to vlastně myslíme dál ...

V PNS stále stejně

Význam strategie pro koordinaci kolektivního vyjednávání na evropské úrovni roste

Z jednání Rady ČMKOS

číslo 1/2001

Anketa pro zaměstnané ženy

Čtenáři nám píší - Čekání na slunovrat

Hlavní cíle pro kolektivní vyjednávání v roce 2001

Hledání nikdy nekončí

III. sjezd OS ZPTNS se bude konat 9. - 10. listopadu v Praze

I odbory se globalizují

Jak s dětskými tábory v roce 2001

Jede, jede poštovský panáček...

Kdy? Co? Kde?

Kolektivní vyjednávání - kompromis nebo konflikt?

Kolonializace důchodových systémů

Konec (nejen) monopolu České pošty?

Liberalizace v Českém Telecomu

Medicína bez lékárny

Na aktuální téma - Odbory z nadsvazové perspektivy

Náš fejeton - Nic není zadarmo

Odboráři hodnotí práci vlády kladně

Setkání důchodců

Sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů svolán

Právní poradny Sdružení nájemníků ČR - SON

Současný stav vkolektivním vyjednávání

Společenská kronika

VII. národní zimní sportovní hry zaměstnanců České pošty

Výše životního minima v roce 2001

Z jednání Rady ČMKOS


© OS ZPTNS 2011