SERVIS PRO ČLENYHARMONOGRAM AKCÍ NA ROK 2017

Rady a Zastupitelstva OS ZPTNS na rok 2017

JEDNÁNÍ RADY OS ZPTNS:

18. ledna 2017 – 1. jednání

 • Jednací řád Rady OS ZPTNS
 • Volba statutárního zástupce předsedy OS ZPTNS
 • Pověření dvou členů Rady OS ZPTNS členstvím v komisi pro správu Stávkového fondu OS ZPTNS
 • Návrh Rozpočtu OS ZPTNS pro rok 2017
 • Finanční řád OS ZPTNS
 • Příprava 1. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS
 • Informace o kolektivním vyjednávání a sociálním dialogu
 • Plán práce BOZP OS ZPTNS pro rok 2017
 • Harmonogram jednání a hlavní projednávané problematika Rady a Zastupitelstva OS ZPTNS na rok 2017
 • 15. března 2017 - 2. jednání

 • Informace o stavu členské základny k 1. 1. 2017
 • Informace o kolektivním vyjednávání a sociálním dialogu
 • Čerpání rozpočtu OS ZPTNS za rok 2016
 • Příprava 2. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS
 • 7. června 2017 - 3. jednání

 • Informace o kolektivním vyjednávání a sociálním dialogu
 • Aktuální informace
 • 13. - 14. září 2017 - 4. jednání

 • Informace o čerpání rozpočtu OS ZPTNS za 1. pololetí 2017
 • Informace o kolektivním vyjednávání a sociálním dialogu
 • Informace o stavu členské základny k 1. 7. 2017
 • 8. listopadu 2017 - 5. jednání

 • Návrh rozpočtu OS ZPTNS na rok 2018
 • Informace o kolektivním vyjednávání a sociálním dialogu
 • Příprava 2. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS
 • Harmonogram jednání a hlavní projednávané problematika Rady a Zastupitelstva OS ZPTNS na rok 2018
 • JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OS ZPTNS:

  26. ledna 2017 – 1. jednání

 • Jednací řád Zastupitelstva OS ZPTNS
 • Zpráva o činnosti OS ZPTNS
 • Rozpočet OS ZPTNS na rok 2017
 • Informace o kolektivním vyjednávání a sociálním dialogu
 • Volba členů Sněmu ČMKOS
 • ;ZPTNS na rok 2017
 • 20. dubna 2017 – 2. jednání

 • Zpráva o činnosti od 1. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS
 • Informace o kolektivním vyjednávání a sociálním dialogu
 • Čerpání rozpočtu OS ZPTNS za rok 2016
 • 23. listopadu 2017 – 3. jednání

 • Zpráva o činnosti od 2. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS
 • Informace o kolektivním vyjednávání a sociálním dialogu
 • Rozpočet OS ZPTNS na rok 2018
 • Harmonogram jednání a hlavní projednávané problematika Rady a Zastupitelstva OS ZPTNS na rok 2018
 • Termíny jednání P KOV České pošty, s.p. v roce 2017


  © OS ZPTNS 2011