SERVIS PRO ČLENY26. února 2018

26. února 2018 – Česká pošta – 15. jednání P-KOV ČP Informace o jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu k Zákonu o poštovních službách (připomínky OS ZPTNS ke zvýšení limitu pro úhradu nákladů základních poštovních služeb státu) a Petice za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb. Odvolání generálního ředitele ČP Ing. Martina Elkána z funkce ministrem vnitra v demisi Mgr. Lubomírem Metnarem. Bude vypsáno výběrové řízení na místo ředitele, ČP prozatím povede Ing. Vít Bukvic. Návštěva ministra vnitra v demisi Mgr. Lubomíra Metnara na poště Roztoky a Kladno 1. Personální plán roku 2018 zatím nebyl zaměstnavatelem předložen k projednání. Byly zahájeny přípravné fáze prověrek BOZP 2018, zahájeno výběrové řízení na provozovatele Letních sportovních her zaměstnanců České pošty a zahájen projekt „Nový design stejnokrojů“. Úprava pracovní doby u typové pozice řidič, pozitivní výsledek z jednání s řidiči ke sjednocení pracovní doby, taktéž pozitivně je vnímána odměna generálního ředitele vyplacená 12. 2. 2018 Program O2 Family a čerpání výhod pro členy OS ZPTNS nadále pokračují. Nadace České pošty „Pošťáci pošťákům“ mnoho lidí pomoc opravdu potřebují. Poděkování Karlovi Koukalovi a Nadaci „Pošťáci pošťákům“ za poskytnutí rychlé pomoci rodině zaměstnanců ČP (požár rodinného domu, Loděnice u Berouna) Části jednání se zúčastnili zástupci zaměstnavatele. Ing. Vít Bukvic seznámil P-KOV s aktuálními informacemi z nejen z provozu, s výhledem do budoucnosti (vyplacení mimořádné odměny generálního ředitele ČP na základě jednání s odbory o mzdách 17. 1. 2018, situace v listovním a balíkovém doručování-změna současných parametrů zátěží doručovatelů, výběrové řízení na pořízení elektrokol, pracovní doba u typové pozice řidič na 37,5 hodiny týdně a kompenzace, proškolování zaměstnanců na produkty ČSOB, nutnost opravy k odstranění technického stavu na SPU Ústí nad Labem - na základě upozornění P-KOV). Ing. Ivan Feninec a Mgr. Bc. Rafael Ferenc informovali a aktualitách v České poště z oblasti personální (zrychlení procesu odškodňování pracovních úrazů, školení na produkty aliančního partnera ČSOB a doba přiměřená k přípravě na závěrečné testy při samostudiu, odpovídající pracovní prostředí pro spokojenost zaměstnanců, stres a nespokojenost zaměstnanců, odchody zkušených zaměstnanců) P KOV upozornil zaměstnavatele na nevyhovujícího pracovní prostředí na SPU Malešice a pracovišti „Pošta Praha 120“ tamtéž, na SPU Pardubice je nevyhovující stav z hlediska prostoru. P KOV žádá zaměstnavatele, aby se Odbor Správy majetku zabýval těmito podněty a byly zajištěny optimální a důstojné pracovní podmínky pro zaměstnance. P KOV žádá též o zajištění provozu jídelny pro stravování zaměstnanců na pracovišti „Pošta Praha 120“ (Mezinárodní provoz). Přepadení a pobodání poštovní doručovatelky v Mladé Boleslavi – odbory nikdo o události přímo neinformoval, nebyl z BOZP předán zápis o pracovním úrazu. Žádost o zlepšení komunikace v této oblasti.

23. února 2018

23. února 2018 – Praha - Redakční rada časopisu PTN ECHO Redakční rada PTN ECHO se zabývala přípravou 1. čísla časopisu PTN ECHO letošního roku. Je to jubilejní - již 25. ročník.

8. února 2018

8. února 2018 – 6. jednání P-KOV TELCO Na programu jednání bylo především vyjednávání kolektivní smlouvy Cetin a O2 – v obou firmách končí 31. prosince 2018, jedná se o prodloužení platnosti KS. Ve firmě O2 probíhá jednání o navýšení hodnoty stravenek – daňová optimalizace. Ve firmě O2 – vysoká fluktuace na Call centrech, bylo by vhodné zaměstnance stabilizovat vyšším mzdovým nárůstem. V O2 i v CETINu probíhají jednání o navýšení mezd k 1. 4. 2018. Na 20. a 21. dubna 2018 je připravováno setkání zástupců odborů s vedením obou firem v Rytířsku. Příprava sportovních her - Čechy 26. 5. 2018.

7. února 2018

7. února 2018 – Česká pošta - jednání o mzdách pro rok 2018 Proběhlo společné jednání odborových zástupců se zaměstnavatelem. Vzhledem k tomu, že SOS-21 dodatečně nesouhlasí s již i jimi podepsaným dodatkem kolektivní smlouvy, zaměstnavatel předloží odborům nový návrh

29. ledna 2018

29. ledna 2018 – Česká pošta – 14. jednání P-KOV ČP Hlavním bodem programu bylo jednání o mzdách pro rok 2018 a pravidla pro výplatu odměny generálního ředitele, projednány byly připomínky Bonusová směrnice pro rok 2018. Personální plán roku 2018 nebyl doposud zaměstnavatelem předložen k projednání. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - svaz vydal k problematice směrnici. Tuto směrnici si odborové organizace zařadí do svých základních dokumentů a určí pověřeného člena zodpovědného za nakládání s osobními údaji dle směrnice. Novela zákona o poštovních službách a připomínka OS ZPTNS ke zvýšení limitu pro úhradu nákladů základních poštovních služeb státu ze současných 500 mil. na 1 500 mil. Kč (jednání 6. února 2018 na Ministerstvu průmyslu a obchodu). Jednání s vládou, dopis premiérovi a ministrovi vnitra, bylo již zahájeno, další postup bude v rámci projednávání Petice. Poděkování Karlovi Koukalovi a Martě Matykové a týmu organizátorů za přípravu a průběh Zimních sportovních her zaměstnanců České pošty v Harrachově. Podnikový odborový koordinační výbor České pošty schválil finanční příspěvek ve výši 100 000 Kč pro Nadaci ČP „Pošťáci pošťákům“, která zahrnuje pomoc zaměstnancům pošty a jejich rodinám a schválil i tradiční příspěvek Fondu ohrožených dětí ve výši 10 000 Kč. V bloku informace z regionů (navýšení plánu produktů aliančních partnerů a problém s jejich prodejem chybí školitelé, vážná situace v oblasti zaměstnanosti, na SPU Ústí nad Labem zatéká do budovy, na poště Modlany je plíseň a pošta je uzavřena, pracovní úraz zaměstnankyně s pozastavením vyplacení renty-zdlouhavé řešení, špatná atmosféra na pracovištích díky přetíženosti zaměstnanců, informace z jednání škodní komise, Pošta Praha 120 od října bez možnosti stravování). Hosty jednání byli Ing. Ivan Feninec a Mgr. Bc. Rafael Ferenc, zástupci zaměstnavatele. S nimi se řešila společná problematika (služby smluvního lékaře, požadavek k vybavení dispečerům, dopravních technikům a dalších typových pozic přicházejících do styku s veřejností stejnokrojovými součástmi, požadavek P-KOV na poskytování pláštěnek doručovatelům, pracovně-lékařské prohlídky se stále řeší, četnost některých prohlídek – např. u řidičů, plánovaná výstavba nového logistického areálu přepravního uzlu Pardubice 02, náborové aktivity firmy a nástroje pro stabilizaci nových zaměstnanců). Další otázky a žádosti P-KOV (Personální plán České pošty na rok 2018, odškodňování pracovních úrazů a vyplácení dlouhodobé ztráty na výdělku, urychlené řešení zajištění stravování pro zaměstnance „Pošta Praha 120“, podmínky v rámci smlouvy se skupinou ČSOB). P-KOV upozorňuje na závažné nedostatky zjištěné kontrolou BOZP na SPU Ústí nad Labem, kde dlouhodobě protéká voda do suterénu v části Postkompletu. Příprava semináře - "Hospodaření a daně základních organizací“ (22. - 23. 3. 2018) a semináře pro inspektory BOZP a SIBP (16. – 18. 5. 2018), turnaje v bowlingu zaměstnanců ČP v Třemošné (21. 4. 2018).

© OS ZPTNS 2011