SERVIS PRO ČLENYU N I

Union Network International

reprezentuje 900 odborových svazů a 20 milionů zaměstnanců z různých profesí služeb

Vznik mezinárodní konfederace pro nové tisíciletí - UNI

Počínaje 1. lednem 2000 se všechny členské svazy Communications International (CI), do kterého patřil i náš odborový svaz, společně se třemi dalšími odborovými centrálami, a to FIET - sdružující zaměstnance obchodních, úředních, profesních a technických zaměstnanců, IGF - sdružující zaměstnance v grafickém průmyslu a MEI - sdružující zaměstnance médií a zábavního průmyslu, staly členy nové společné konfederace pod názvem Union Network International.

UNI je vystavena na principech demokracie, míru, sociálního práva, rovnosti a silných odborových svazů a její existence je založena na pilířích globální, regionální, odvětvové a meziprofesní struktury.

UNI - základní informace

Zakládající členové:

 • FIET 10 milionů členů ve 136 zemích a 435 odborových svazech
 • CI 4,5 milionů členů ve 127 zemích a 281 odborových svazech
 • IGF 1 milion členů v 76 zemích a 103 odborových svazech
 • MEI 200 tis. členů v 65 zemích a 130 odborových svazech

Současný stav:

UNI reprezentuje 20 milionů členů a 900 odborových svazů ve více než 140 zemích světa.

Generálním tajemníkem je Mr. Philip Jennings, zástupcem generálního tajemníka je Christy Hoffman.

Tato globální organizace má sídlo ve švýcarském Nyonu blízko Ženevy.

Regiony:

 • UNI - Afrika
 • UNI - Amerika
 • UNI - Asie a Pacifik
 • UNI - Evropa

Sektorové začlenění našeho OS ZPTNS

UNI Pošta a Logistika

 • Předseda Světového poštovního a logistického výboru UNI Global Union je Mr. Billy HAYES z Velké Británie.
 • Místopředseda OS ZPTNS Karel Koukal je členem Světového poštovního a logistického výboru UNI.

UNI Telecom

V roce 2009 došlo ke spojení 2 sektorů, a to Telekomunikačního sektoru a sektoru IBITS, čímž byl vytvořen sektor ICTS.

Předsedkyní tohoto sektoru je Mrs. Franca Salis-Madinier ze Španělska.

Místopředseda OS ZPTNS Lubomír Vinduška je členem řídícího výboru tohoto sektoru.

Informační strategie UNI

UNIinfo magazín vychází 4 krát za rok. Své vlastní publikace a informace vydávají jednotlivé regiony, sektory a meziprofesní skupiny. Jedná se jak o pravidelná periodika, tak také o vydání k aktuálním tématům a kampaním.

Internetová adresa UNI: www.Uniglobalunion.org

Kanceláře UNI-Evropa pro služby členským svazům

 • Nyon
 • Brusel
 • Moskva
 • Bukurešť

UNI zahrnuje 14 sektorů:

Clearing/Security, Commerce, Finance, Garming, Graphical § Packaging, Hair§Beuty, IT § Services, Media – Entertaiment § Arts, Post § Logistics, Social Insuranc, Sport, Telecom, Tourism, Temp§Agency Workers

tj. Bezpečnost, Obchod, Finance, Odívání, Grafika a Obalová technika, Kadeřnictví a kosmetika, IT a služby, Média a Umění, zábava, Pošta a Logistika, Sociální pojištění, Sport, Telekomunikace, Turistika, Dočasní a agenturní zaměstnanci

UNI tvoří 3 klíčové mezisektorové skupiny:

 • ženy
 • mládež
 • odborníci a manažeři

Základní podpůrné funkce centrály v Nyonu tvoří:

 • oddělení kampaní
 • vzdělávání a rozvoj odborového hnutí
 • zprávy a informace

Nejdůležitější akce UNI

 1. světový kongres UNI se uskutečnil v září 2001 v Berlíně
 2. světový kongres UNI se uskutečnil v srpnu 2005 v Chicagu
 3. světový kongres UNI se uskutečnil v září 2010 v Nagasaki

Poslední Světová konference UNI pošty a logistiky se konala v září 2011 ve Washingtonu D.C.

Poslední Světová konference UNI ICTS se konala v říjnu 2011 v Mexico-City.

Bruselská kancelář je hlavním místem kontaktu se všemi institucemi EU a ETUC. Je v těsném kontaktu se sektorálními výbory a řídícími skupinami.


© OS ZPTNS 2011