SERVIS PRO ČLENYZásady poskytování jednorázových podpor

Odborovým svazem zaměstnanců poštovních, telekomunikačních
a novinových služeb při úrazech a úmrtí člena

Zásady poskytování jednorázových podpor


© OS ZPTNS 2011