SERVIS PRO ČLENY

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


v roce 2016 proběhly jako každým rokem semináře pro členy a funkcionáře OS.

Hospodaření a daně základních organizací – školení hospodářů (pokladníků) a členů revizních komisí základních odborových organizací ve dnech 17. – 18. března 2016 v Berouně, zaměřené na daňovou problematiku a účetnictví vedené v ZO.

Seminář pro svazové inspektory BOZP proběhne ve dnech 15. – 17. června 2016 v Berouně. Hlavní támata budou zaměřena na pracovní úrazovost a novely vyhlášek a nařízení vlády v oblasti BOZP.

Podrobný program společně se zvacím dopisem a přihláškou na jednotlivé semináře zašleme s dostatečným předstihem.

© OS ZPTNS 2011