SERVIS PRO ČLENYOdvětvová kolektivní smlouva vyššího stupně 

 

Kolektivní vyjednávání je nepochybně jednou z nejvýznamnějších aktivit odborů. Směřuje k uzavření kolektivních smluv, kde bývají upraveny závazky zaměstnavatelů především v oblasti pracovněprávní, mzdové, sociální a bezpečnosti práce.

Na úrovni odborového svazu jsou pravidelně uzavírány Odvětvové kolektivní smlouvy vyššího stupně s Českým svazem zaměstnavatelů v poště, telekomunikacích a distribuci tisku.

V Odvětvové kolektivní smlouvě jsou upraveny především tyto oblasti:

  • Informace (právo na vzájemnou informovanost)

  • Zaměstnanost (politika zaměstnanosti, uvolňování zaměstnanců při organizačních změnách)

  • Pracovněprávní oblast (pracovní poměr a pracovní smlouva, pracovní řád a pracovní kázeň, zkrácená pracovní doba, práce přesčas, prodloužená dovolená na zotavenou, překážky v práci)

  • Mzdy (odměňování zaměstnanců, minimální tarify, příplatky, normování práce, cestovní náhrady)

  • Sociální oblast, fond kulturních a sociálních potřeb, sociální fond (zdravotní péče, úrazové pojištění, penzijní připojištění, péče o zaměstnance ve vzláštních případech, stravování zaměstnanců)

  • Pracovní podmínky a bezpečnost práce

  • Práva odborových organizací a členů (podmínky činnosti odborů, právo spolurozhodování, projednávání a právo kontroly)


© OS ZPTNS 2011