SERVIS PRO ČLENY

Z historie Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

1. dubna 2011 Odvětvová kolektivní smlouva vyššího stupně prodloužena III. dodatkem do 31. března 2014

1. dubna 2009 Odvětvová kolektivní smlouva vyššího stupně prodloužena II. dodatkem do 31. března 2011

Listopad 2006 - Liberec - IV. sjezd Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb. Předsedou zvolen Stanislav Kačer.

1. dubna 2006 Odvětvová kolektivní smlouva vyššího stupně platná do 31. března 2009

1. dubna 2003 Odvětvová kolektivní smlouva vyššího stupně platná do 31. března 2006

Listopad 2001 - Praha - III. sjezd Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb. Předsedou zvolen Zdeněk Šámal.

1. dubna 2001 Odvětvová kolektivní smlouva vyššího stupně platná do 31. března 2003

1. dubna 1998 Odvětvová kolektivní smlouva vyššího stupně platná do 31. března 2001

Listopad 1997 - Praha - II. sjezd Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb. Předsedkyní zvolena Eva Cvrčková

1. dubna 1995 Odvětvová kolektivní smlouva vyššího stupně platná do 31. března 1998

Leden 1993 - Žilina - Ustavující sjezd Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb. Předsedkyní zvolena Eva Cvrčková

Leden 1993 - Žilina - Ukončující sjezd Federálního odborového svazu pracovníků spojů. Na tento sjezd navazovaly ustavující republikové sjezdy odborových svazů.

1. ledna 1993 – uzavřena Odvětvová kolektivní smlouva vyššího stupně platná do 31. března 1995

Červen 1991 - Plzeň - Sjezd Federálního odborového svazu pracovníků spojů. Na tomto sjezdu se odděluje část členské základny ze Slovenska a vytváří vlastní odborový svaz. Předsedkyní zvolena Eva Cvrčková

Leden 1990 - Kutná Hora, Kolín - mimořádný sjezd Odborového svazu pracovníků spojů. Tento sjezd přijímá samostatné dokumenty potřebné pro činnost odborového svazu (Stanovy, Zásady hospodaření, atd.). Sjezd volí nové orgány, Výkonný výbor a předsednictvo. Předsedou zvolen Zdeněk Kuběna

Listopad 1989 - Praha - ustaven přípravný výbor pro přípravu mimořádného sjezdu Odborového svazu pracovníků spojů.

Prosinec 1988 - na plenárních schůzích ukončují činnost Český a Slovenský výbor Odborového svazu pracovníků spojů, neboť u federálních resortů zůstávají pouze Ústřední výbory.

Březen 1987 - Praha - IV. sjezd Ústředního výboru Odborového svazu pracovníků spojů. Předsedkyní zvolena Darina Pristachová

1987 - Praha - Česká konference Odborového svazu pracovníků spojů. Předsedkyní zvolena Věra Běhounková

Únor 1982 - Česká konference Odborového svazu pracovníků spojů (sjezdy konaly pouze Ústřední výbory). Předsedkyní zvolena opět Květa Ferebauerová.

1977 - II. sjezd Ústředního výboru Odborového svazu pracovníků spojů. Předsedkyní zvolena opět Mária Dvořáková

Březen 1977 - II. sjezd Českého výboru Odborového svazu pracovníků spojů. Předsedkyní zvolena Květa Ferebauerová.

1972 - ustavující sjezd a vznik Ústředního výboru Odborového svazu pracovníků spojů. Předsedkyní zvolena Mária Dvořáková. Český a Slovenský výbor jsou orgány působící na území republik.

Duben 1972 - Pardubice - sjezd Českého odborového svazu pracovníků pošt a telekomunikací. Prakticky v tomto roce končí samostatná činnost Českého odborového svazu pracovníků pošt a telekomunikací, neboť po VIII. všeodborovém sjezdu vznikají u federálních resortů Ústřední výbory odborových svazů.

Listopad 1968 - Praha - ustavující sjezd Českého odborového svazu pracovníků pošt a telekomunikací, který přijímá základní dokumenty potřebné pro činnost odborového svazu a volí Ústřední výbor Českého odborového svazu pracovníků pošt a telekomunikací. Předsedou zvolen Miloš Koukol.

Ve stejném období vzniká Slovenský odborový zvaz pracovníkov pošt a telekomunikácií. Předsedou zvolen Dr. Valkovič. Pro koordinaci společné činnosti je ustaven Federální výbor Odborového svazu pracovníků pošt a telekomunikací. Samostatný odborový svaz sdružující pracovníky odvětví spojů opět vzniká v roce 1968, kdy se tato část členské základny oddělila od Odborového svazu dopravy a spojů.

Odborový svaz pracovníků spojů byl do roku 1958 samostatným svazem. V roce 1958 byly sloučeny odborové svazy železničářů, dopravy a spojů do Odborového svazu zaměstnanců dopravy a spojů. Tento stav trval až do roku 1968, kdy vznikají přípravné výbory a utvářejí se nové odborové svazy.

Jak vyplývá z uvedeného chronologického přehledu, trvá činnost Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb dlouhá léta, i když se měnily názvy jak svazu, tak řídících orgánů.


© OS ZPTNS 2011