SERVIS PRO ČLENYSjezdy

Listopad 1989 - Praha - ustaven přípravný výbor pro přípravu mimořádného sjezdu Odborového svazu pracovníků spojů.

Leden 1990 - Kutná Hora, Kolín - mimořádný sjezd Odborového svazu pracovníků spojů. Tento sjezd přijímá samostatné dokumenty potřebné pro činnost odborového svazu (Stanovy, Zásady hospodaření, atd.). Sjezd volí nové orgány, Výkonný výbor a předsednictvo. Předsedou zvolen pan Zdeněk Kuběna

Červen 1991 - Plzeň - Sjezd Federálního odborového svazu pracovníků spojů. Na tomto sjezdu se odděluje část členské základny ze Slovenska a vytváří vlastní odborový svaz. Předsedkyní zvolena paní Eva Cvrčková

Leden 1993 - Žilina - Ukončující sjezd Federálního odborového svazu pracovníků spojů. Na tento sjezd navazovaly ustavující republikové sjezdy odborových svazů.

Leden 1993 - Žilina - Ustavující sjezd Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb. Předsedkyní zvolena paní Eva Cvrčková

Listopad 1997 - Praha - II. sjezd Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb. Předsedkyní zvolena paní Eva Cvrčková

Listopad 2001 - Praha - III. sjezd Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb. Předsedou zvolen pan Zdeněk Šámal

Listopad 2006 - Liberec - IV. sjezd Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb. Předsedou zvolen pan Stanislav Kačer

Listopad 2011 - Liberec - V. sjezd Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb. Předsedkyní zvolena paní Jindřiška Budweiserová


© OS ZPTNS 2011