SERVIS PRO ČLENY

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

Svaz sdružuje a zastupuje především zaměstnance a bývalé zaměstnance státních podniků a podnikatelských subjektů působících v oboru poštovních, telekomunikačních, novinových logistických a multimediálních služeb. Na základě dobrých vztahů se sociálními partnery se podařilo v rámci kolektivního vyjednávání vytvořit a uvést do praxe systém dlouhodobých kolektivních smluv. Podnikové smlouvy vycházejí z Odvětvové smlouvy a upravují pracovní a sociální oblast, systémy odměňování, po celou dobu zajišťují mzdový růst a zlepšování pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců (např. kratší pracovní doba, jeden týden dovolené navíc). Podařilo se dohodnout a prosadit progresivní prvky v sociální politice podniků, včetně postupného rozšiřování spoluúčasti zaměstnavatelů na penzijním připojištění zaměstnanců a finanční kompenzace při ztrátě zaměstnání v důsledku realizace organizačních opatření a další benefity.
Prioritami svazu jsou mimo jiné kolektivní vyjednávání, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovně právní poradenství, vzdělávání, získávání mladých zaměstnanců do odborů, sociální dialog a mezinárodní spolupráce na evropské i celosvětové úrovni nejen na základě členství v odborových strukturách.

OS ZPTNS je otevřený svaz a uvítá všechny nové členy.


HÁJÍME VÁS

POMÁHÁME VÁM

INFORMUJEME VÁS

RADÍME VÁM

PODPORUJEME VÁS


!!! S NÁMI MÁTE NEJEN INFORMAČNÍ NÁSKOK !!!


© OS ZPTNS 2011