PTN ECHO 3-4/2004

 

A JSME TAM

Byli jsme první

Dění v telekomunikační části svazu

DISKUSNÍ FÓRUM - Jací jsme ?

Jak se přihlásit na školení pořádané ČMKOS

JARNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OS

Kdy? Co? Kde?

Na aktuální téma

Recenze

Nezaměstnanost - bolestný problém - odbory - tripartita - regiony

Odboráři z ČMKOS usilují nejen o lepší postavení svých členů, ale všech zaměstnanců, všech obyvatel této země

ODPOVÍDÁME

Dostal jsem výpověď dohodou (I.)

Proč být členem odborů?

Přípravy na zavedení zjednodušené formy účetnictví v ZO OS

Společenská kronika

Společné komuniké

Světová schůze UNI Telecom

UNI MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE SVAZŮ SÍTÍ

Úvod k diskusi o službách obecného zájmu v oblasti pošt a telekomunikací

Z regionů

Zástupci OS sousedících zemí poštovního sektoru se setkali v Budapešti