PTN ECHO 3-4/2005

 

Co nabízí vaše ZO ve své činnosti speciálně jen pro odboráře?

Česká správa sociálního zabezpečení nemůže posílat výpisy

Evropský poštovní výbor Mezinárodního organizace svazů sítí UNI

Informace o přípravě IV. sjezdu ČMKOS

Jak probíhá naše vyjednávání

Jednání odborových svazů poštovního sektoru sousedních zemí

Jednorázové podpory pro členy OS

Knihovnička na léto

Mediaservis oslavil 6. narozeniny

Mezinárodní den vzpomínkových akcí za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání a za zraněné při práci

MPSV

Mzdy - 1. čtvrtletí

Návrh nového zákoníku práce

Náš fejeton

Na zákon o inspekci práce si musíme ještě počkat

Nedostatek informací

Několik poznatků z prověrek BOZP a PO u České pošty, Obvod Šumperk

Nový zákon o nemocenském pojištění

Odbory opět pro zaměstnance

Odpovídáme

O lidských zdrojích a výprodeji ideálů

Pravda o ekonomickém zázraku na Slovensku

Právní poradna

Předávání informací je prvořadé

Přetrvávající rozpory

Regionální rady

Sněm Českomoravské konfederace odborových svazů

Studie systémů zastoupení zaměstnanců

Telekomunikační události v Berlíně

Téma: Česká pošta

UNI, Španělé a my

Výstava známek

Základní informace o návrhu Ústavy

1. máj 2005