PTN ECHO 3-4/2003 

 

ANKETA * ANKETA * ANKETA

Den dolnorakouských zaměstnanců a zaměstnankyň 

Důchodová reforma je věcí konsenzu

Tři vzpomínky

STAV ČESKÉ SPOLEČNOSTI - A ČESKÉHO ZAMĚSTNANECTVA ZVLÁŠŤ - PŘED VSTUPEM DO EVROPSKÉ UNIE (A NEJEN)

Odvětvová kolektivní smlouva

Politika zaměstnanosti a současná situace na trhu práce v ČR

Potřeba silné a akceschopné odborové organizace bude stále naléhavější

Právní poradna

Prohlášení Koordinačního výboru organizací důchodců a Asociace důchodců odborářů

PROTESTNÍ DEMONSTRACE V OSTRAVĚ

Předčasné starobní důchody

Regionální konference UNI Evropa

Seminář BOZP

Senioři patří k nám...

Sněm ČMKOS K návrhu reformy veřejných financí

Sociální dialog

V Praze se konal 10. sjezd Evropské odborové konfederace

Volby do dozorčí rady ČESKÉHO TELECOMU, a. s.

Vybráno z archivů...

Z jednání sjezdu Odborového svazu zaměstnanců pošt a spojů Rakouska

Z KOV Česká pošta OZ SM