PTN ECHO 2/2004 

 

Dodatek I. k odvětvové KS vyššího stupně

Evropský řídící výbor UNI sektor telekomunikace jednal poprvé v Praze 

Kdy? Co? Kde?

Začíná druhý poločas

Od 1. května jsme členy EU

Odborové příspěvky jako nezdanitelná část základu daně

Odešel pan MIROSLAV KRISTLÍK

OS a SON vyhodnotily dohodu o vzájemné spolupráci za rok 2003

Pozvánka na oslavy 1. máje

Právní poradna - Pracovní úraz a my

Prověrky BOZP

RECENZE

Sociální kompenzace rodinám s dětmi a důchodcům pro zmírnění dopadů změn zákona o dani z přidané hodnoty

Systém pracovněprávních vztahů v České republice - jejich vývoj a perspektivy

Úbytek členů trápí i KOV OZ ČP Střední Čechy

Závěrečná a hodnotící schůze pracovní skupiny semináře na téma: Pracovněprávní vztahy