PTN ECHO 1/2004 

 

 Budoucnost odborů (nejen v ČR)

Bytové jednotky OS ZPTNS Černý most - Praha

 Diskutujeme a polemizujeme

Evropský sociální dialog - nové impulsy

Kdy? Co? Kde?

 Máte problémy s bydlením?

A JE TU ROK 2004...

Odborové organizace mohou nově účtovat od roku 2005

Plnění FKSP u České pošty OZ Jižní Čechy

 Poznatky ze semináře v Portugalsku

Regionální právní poradenství se k Vám vrací

Diskutujeme a polemizujeme - RROS Olomouc a VZO OS ZPTNS protestovaly

 Sdružený KOV SM v roce 2003

 Slovo předsedy

 Vyzvedávání oznámených poštovních zásilek na poště

Národní zimní sportovní hry zaměstnanců České pošty

 Závěry z jednání krajské konference v Olomouci k zaměstnanosti a nezaměstnanosti, nazvané "Nový způsob sociálního dialogu"

Změny v zákoně 586/92 Sb., o daních z příjmů a jejich dopad na hospodaření základních organizací

 Změny v nemocenském pojištění