PTN ECHO 1/2003 

 

 

 

Co zaznělo ve Zprávě o činnosti svazu na jednání Zastupitelstva OS

Česká pošta slavila 10. výročí vzniku samostatného státního podniku

Čekáme …

Členové vedení svazu jednali s ministrem Vladimírem Mlynářem

Deset let činnosti Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

Do ZO Pošty Plzeňska vstoupilo již devět organizací

Z redakční pošty …Hlavně když je práce

Informace z jednání Rady ČMKOS

IX. Národní zimní sportovní hry zaměstnanců České pošty

Jak naši členové využívali služby SON

Ještě několik poznámek k euronovele zákoníku práce

Kdy začíná a kdy končí kolektivní jednání?

MOSTY pro BUDOUCNOST

Na aktuální téma Pel mel aneb Páté přes deváté...

Nic není zadarmo

O zkratkách

Otázka pro svazového právníka JUDr. Pavla Sirůčka:

Postavení RROS v Olomouckém kraji

Regionální aktivity odborů v širším záběru

Slavnostní setkání

Společenská kronika

Stanovisko Rady ČMKOS k závěrům kodaňského summitu EU 12. a 13. prosince 2002

Ukončení privatizace ČESKÉHO TELECOMU