Účetnictví ZO a KOV nově

 

Blíží se závěr roku 2004 a téměř na dohled je rok 2005, tedy rok, v němž již od počátku musí všechny základní organizace a koordinační výbory účtovat ponovu.

Ohlédněme se zpět, jak jsme se na tento přechod na nové účetnictví v jeho zjednodušené formě připravovali. Od počátku roku 2004 byly podle plánu organizovány vzdělávací akce zaměřené na tuto problematiku, a to buď ve spolupráci s odborovou školou ČMKOS nebo jako samostatné akce odborového svazu. Do dnešního dne proběhly tři semináře zaměřené na hospodaření a daňové povinnosti odborových organizací včetně seznámení s principy nového účetnictví. Další semináře byly organizovány tak, aby se jejich účastníci nejen seznámili s novými pojmy, nově pojatým tzv. „americkým“ deníkem, ale naučili se v něm nově účtovat a zpracovávat závěrečné bilance a závěrky. Doposud se těchto seminářů zúčastnilo 135 funkcionářů.

Vzhledem k tomu, že školením měli projít všichni hospodáři výborů základních organizací a dalších odborových orgánů, případně další funkcionáři – předsedové VZO a revizních komisí, šlo o úkol organizačně značně náročný, při kterém bylo nutno vzít v úvahu, že nejde o pouhé informace, ale o to naučit příslušné funkcionáře novému účetnictví.

Kromě toho byla využita spolupráce ČMKOS s Akademií Jana Amose Komenského v šesti střediscích výuky, a to v Praze, Brně, Frýdku-Místku, Sokolově, České Lípě a Jihlavě zejména na počítačové zpracování účetnictví, neboť odborový svaz na tuto formu vzdělávání není vybaven.

Praktická příprava funkcionářů našeho odborového svazu jak vést nové „americké“ peněžní deníky v papírové podobě nebo v počítačovou verzi účetnictví ještě nekončí. Je řada funkcionářů, kteří se z kapacitních důvodů nemohli seminářů zúčastnit a proto bude na začátku roku uskutečněn odborovým svazem seminář k ručnímu vedení účetnictví. Také v prvních měsících roku 2005 budou probíhat semináře, které organizuje ČMKOS s Akademií Jana Amose Komenského. K tomu je nutné, aby si výbory základních organizací prostudovaly katalog vzdělávacích akcí ČMKOS na rok 2005, který obdrží v nejbližší době. Ve zmíněném katalogu budou zakotveny i semináře určené pro předsedy výborů základních organizací a předsedy revizních komisí.

JiV