Hodnocení roku 2004

 

Hodnocení roku 2004 z pohledu KOV ČP Severní Morava

 

Blíží se závěr r. 2004, který byl plný změn, napětí a očekávání. V regionu Severní Morava se uskutečnily pracovní i nepracovní akce různého charakteru, a to od prověrek BOZP, přes dětské tábory, přes nespočet kulturních zájezdů na muzikály a zájezdy jak pobytové, tak poznávací. Uskutečnily se různé sportovní akce, letní i zimní, bowling, volejbal i kopaná. Na řadě PTJ proběhly akce ke Dni dětí, drakiády či podnikové večírky. Všechny akce se konaly za účasti odborů a odboráři je také převážně organizovali nebo spoluorganizovali.

Jak probíhal r. 2004, to ve dnech 8. – 9. 11. 2004 při společném jednání v Rajnochovicích kriticky hodnotili předsedové základních organizací OS spolu s řediteli jednotlivých PTJ. Organizačně akci zajišťovala ing. Hana Janowská, ekon. náměstkyně OZ SM a jednání řídil ředitel OZ SM ing. Václav Veselý ve spolupráci s předsedkyní KOV Vlastimilou Filipskou.

Pan ředitel seznámil přítomné s ekonomickým plánem a počtem zaměstnanců v roce 2005. Prodiskutovali jsme požadavky zaměstnanců, problémy které nás tíží a čeho bychom mohli docílit v roce následujícím vzhledem k ekonomické situaci podniku. Vše se vždy odráží od finanční situace a nebudou-li peníze, není možno požadovat nemožné. Úspory se hledají kde se dá. Z těchto důvodů jsme společně dospěli i k tomu, že držet neekonomická, zdevastovaná a mnohdy i zaostalá rekreační zařízení není ekonomické. Část rekreačních zařízení se proto v příštím roce prodá.

I přes tuto negativní zkušenost lze říci, že taková jednání můžeme všem odborovým kolegům doporučit. Zde si mohou obě strany vyjednat, dohodnout nebo jen prodiskutovat vše, na co není v pracovním procesu dostatek času.

Mgr. Emil Havlíček nás informoval o jednáních krajské tripartity a Regionální rady odborových svazů Olomouckého kraje. Seznámil nás s podloženou nezaměstnaností kraje a s výměnou korespondence v této věci mezi RHSD a RROS Olomouckého kraje s premiérem Stanislavem Grossem. Stanovisko pana premiéra obě instituce poněkud zaskočilo.

KOV ČP SM se zabýval na základě informace kol. Havlíčka rovněž znepokojivou situací v regionálním odborovém právním poradenství a připojuje se k hlasům, jež žádají, aby tato významná složka odborové pomoci členům byla přinejmenším zachována v dnešním rozsahu. Každé omezení by bylo nejen k neprospěchu odborů, ale znehodnotilo by i to, co ve stále větší míře členové odborových svazů v často složité pracovněprávní a sociální oblasti potřebují.

Vlastimila Filipská
předsedkyně KOV ČP OZ SM