Plnění FKSP u České pošty OZ Jižní Čechy 

 

 

Na četné dotazy a připomínky odborářů, ale i zaměstnanců chci alespoň v krátkosti reagovat.

Odborové orgány, jako jediný zástupce zaměstnanců, na svých každoročních jednáních s vedením České pošty OZ JČ usilují o to, aby prostředky z FKSP byly čerpány co možná nejvyšší míře i v nejnižších organizačních strukturách - na PTJ, samozřejmě ve spolupráci s odborovou organizací. V roce 2003 z FKSP připadla na každého zaměstnance částka 3350 Kč.

Lze jí použít na kulturní a sociální rozvoj, bytové účely, stravování, rekreaci a rehabilitaci, kulturu a tělovýchovu, výpomoci a půjčky, dary a příspěvek odborové organizaci v souvislosti s projednáváním pracovněprávních otázek.

Výčet použití je rozsáhlý, ale u České pošty OZ JC jsou tyto prostředky čerpány jako druhé nejnižší ze všech 11 subjektu České pošty, s. p. Z jednotlivých PTJ jsou nejméně čerpány u DJČ, PJČ, Obvod Jindřichův Hradec a úplně nejhůře jsou čerpány centralizované finanční prostředky z FKSP. Část prostředků FKSP je centralizována na úrovni OZ - výše je dohodnuta mezi KOV OZ a OZ..

Celkem za období leden až září 2003 se FKSP čerpá na 55,45 %. Toto číslo je alarmující.

Management České pošty na tuto skutečnost oprávněně upozorňuje.

Chtěl bych apelovat nejen na odboráře, ale na všechny zaměstnance, aby se nad tímto neutěšeným stavem zamysleli a ve spolupráci s odborovou organizací čerpali finanční prostředky. Jde o peníze všech!

Po případné transformaci České pošty, s. p., FKSP bude nahrazen sociálním fondem a situace bude nesrovnatelně těžší. A úplně na konec. Na svém pravidelném jednání Koordinačního výboru odborů České pošty OZ JČ byl odsouhlasen návrh hospodářskému vedení na zvýšení příspěvku na stravování na 9 Kč v tomto roce z dosavadních 8 Kč.

Zdeněk Klásek
regionální pracoviště OS
Písek 21. 1. 2004