SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 

 

Teprve teď jsme se dověděli, že 30. ledna t.r. oslavil své padesátiny náš dlouholetý spolupracovník pan ALEŠ REJCHRT ze Stráže u Tachova, závodní inspektor BOZP ZO OS ZPTNS Pošty Plzeňska. Redakce a redakční rada PTN ECHA mu touto cestou, byť opožděně, přejí všechno nejlepší a těší se na další plodnou spolupráci.

 

Šedesáté narozeniny oslavil 19. března pan ing. KRISTIÁN HOBZA, funkcionář moravského KOV ČESKÉHO TELECOMU a člen Zastupitelstva OS. I jemu děkujeme za práci konanou dlouhá léta pro naše odbory a přejeme mu do dalších let zdraví a chuť k dalšímu dílu.