Články

Aktuality

Publikováno: 24. 09. 2018

Jednali jsme o stále velmi kritické personální situaci. Přetížení zaměstnanců, organizace práce, evidence pracovní doby, přesčasová práce a mzdy za odvedenou práci jsou hlavními problémy. Kolektivního vyjednávání ještě nezačalo, věříme, číst dále…

Publikováno: 14. 09. 2018

Na programu jednání bylo především vyjednávání kolektivní smlouvy Cetin a O2 – v obou firmách končí 31. prosince 2018, jedná se o prodloužení platnosti KS. Ve firmě O2 probíhá jednání číst dále…

Publikováno: 29. 08. 2018

Další dva dny jsme pracovali na návrhu nové kolektivní smlouvy České pošty na další období společně s ostatními odborovými subjekty. Příprava není jednoduchá, pokročili jsme. Vyjednávání opravdu nebude snadné …

Publikováno: 27. 08. 2018

Hlavním bodem dnešního jednání byla stále velmi kritická situace, kdy chybí mnoho zaměstnanců. Přetížení zaměstnanců, organizace práce, evidence pracovní doby a mzdy za odvedenou práci jsou hlavními problémy. Zabývali jsme číst dále…

Publikováno: 07. 08. 2018

Na jednání jsme dostali informace o hospodaření firmy za I. pololetí 2018, informace z oblasti personální, vývoj zaměstnanosti, statistiky přesčasové a nadúvazkové práce, čerpání dovolené a vývoj nemocnosti. Informace o číst dále…

Publikováno: 30. 07. 2018

Hlavním bodem dnešního jednání byla velmi kritická situace, kdy chybí mnoho zaměstnanců. Přetížení zaměstnanců, organizace práce, evidence pracovní doby a mzdy za odvedenou práci jsou hlavními problémy. Petice za spravedlivou číst dále…

Publikováno: 17. 07. 2018

Dva dny jsme pracovali na návrhu kolektivní smlouvy České pošty společně s ostatními odborovými subjekty. Příprava je složitá, zdaleka nejsme u konce. Vyjednávání nebude snadné …

Publikováno: 26. 06. 2018

Dnes odpoledne jsme se sešli s novým generálním ředitelem České pošty Romanem Knapem a s předsedou dozorčí rady Karlem Kratinou. Seznámili nás se záměry a postupem vedení pro nejbližší období. číst dále…

Publikováno: 24. 06. 2018

XXV. letní sportovní hry České pošty byly plné přátelské atmosféry. Viděli jsme spoustu úžasných sportovních výkonů ….

Publikováno: 05. 06. 2018

Dnes proběhlo v Senátu PČR veřejné slyšení k Petici za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb za účasti zástupců Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb, České pošty, s. číst dále…

Publikováno: 22. 05. 2018

Odborové otázky a pravidelné informace o současné situaci a jednáních (inflace, nezaměstnanost), aktuality (informace o VII. sjezdu ČMKOS, kam přijali pozvání předseda Senátu PČR Milan Štěch, premiér Vlády ČR Andrej číst dále…

Publikováno: 17. 05. 2018

Každoroční seminář BOZP v Berouně – nové informace z oblasti legislativy, rozsáhlá fotodokumentace z kontrol inspektorů BOZP. Velmi zajímavá přednáška o požární ochraně a krizovém řízení kpt. Černého, kdy jsme číst dále…