SERVIS PRO ČLENYOS ZPTNS

Váš poradce v oblasti mzdové, pracovněprávní, sociální, hygieny a BOZP

Váš zástupce při vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně a v soudních sporech

Váš pomocník při vyjednávání podnikové kolektivní smlouvy a řešení tíživých sociálních situací

NEVZDÁVEJTE SE PŘEDEM SVÝCH PRÁV!

JEDINĚ ODBOROVÁ ORGANIZACE MŮŽE VYJEDNAT SE ZAMĚSTNAVATELEM VÝHODNĚJŠÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ NÁROKY NEŽ STANOVÍ ZÁKON!

ČLENSTVÍM V ODBORECH PODPOŘÍTE KVALITU KOLEKTIVNÍ SMLOUVY


Aktiv základních odborových organizací OS ZPTNS České pošty dne 5. 12. 2017 přijal prohlášení

Petice za změnu zákona o poštovních službách


NABÍDKA UBYTOVÁNÍ NA ČERNÉ MOSTĚ PRO ČLENY OS

NABÍDKA VOLNÝCH TERMÍNŮ NA ČERNÉM MOSTĚ


© OS ZPTNS 2011