SERVIS PRO ČLENYOS ZPTNS

Váš poradce v oblasti mzdové, pracovněprávní, sociální, hygieny a BOZP

Váš zástupce při vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně a v soudních sporech

Váš pomocník při vyjednávání podnikové kolektivní smlouvy a řešení tíživých sociálních situací

NEVZDÁVEJTE SE PŘEDEM SVÝCH PRÁV!

JEDINĚ ODBOROVÁ ORGANIZACE MŮŽE VYJEDNAT SE ZAMĚSTNAVATELEM VÝHODNĚJŠÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ NÁROKY NEŽ STANOVÍ ZÁKON!

ČLENSTVÍM V ODBORECH PODPOŘÍTE KVALITU KOLEKTIVNÍ SMLOUVY


VI. sjezd Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

Ve dnech 25. - 26. listopadu 2016 se konal VI. sjezd Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb v hotelu Olšanka v Praze za účasti 141 delegátů s hlasem rozhodujícím.

Delegáti VI. sjezdu vzali na vědomí zprávu o činnosti odborového svazu za uplynulé volební období, schválili základní dokumenty OS ZPTNS, zvolili Jindřišku Budweiserovou předsedkyní OS ZPTNS a místopředsedkyní pro profese pošty a Luboše Vindušku místopředsedou pro profese telekomunikací.

Delegáti sjezdu přijali Prohlášení delegátů sjezdu k situaci České pošty.


NABÍDKA UBYTOVÁNÍ NA ČERNÉ MOSTĚ PRO ČLENY OS

NABÍDKA VOLNÝCH TERMÍNŮ NA ČERNÉM MOSTĚ


© OS ZPTNS 2011